51 Club Dilbeek

Vriendschap - Achting - Verdraagzaamheid

Evolutie

Op 5 mei 1999 werd tijdens een speciale vergadering in het Gosset Hotel te Dilbeek de verdiensten van wijlen Jacques de Mûelenaere in de schijnwerpers geplaatst.

In aanwezigheid van de dames, een aantal genodigden en enkele goede vrienden werd Jacques, stichtend voorzitter van Fifty-One Club Dilbeek, gevierd voor zijn 25 jaar lidmaatschap en zijn onvoorwaardelijke inzet voor de ganse Fifty-One beweging.

Onvermijdelijk waren er gedurende het vijfentwintig jarig bestaan van de club ook enkele mindere momenten te noteren. Zo was er – door diverse omstandigheden – het verlies van enkele leden waardoor het ledenaantal daalde naar vijftien.

In 1989 dan was er het vertrek van zes leden die in Halle een nieuwe FO club stichtten.

Fifty-One Club Dilbeek zet echter door en kruipt onder leiding van Karel Detand uit een diepe put.

Een aantal nieuwe leden traden toe tot de club en oa dankzij de infovergaderingen groeide de club terug. In januari 2004 telt de club terug meer dan twintig leden.

Zoals de beurs gaat het ledenaantal ook steeds op en af. Af en toe een infovergadering en persoonlijke contacten helpt het aantal leden min of meer op peil te houden.

Zowel qua beroepsbezigheden, interesse sferen als qua leeftijd van leden is de club zeer gediversifieerd. En dat maakt precies de grote rijkdom uit van onze club.

De sfeer is prima en het enthousiasme onder de leden is dan ook zeer groot.© 2018 51 Club Dilbeek